समयको

मुना माैनता ,                          

समयको खेलसित‚हार्नैपर्यो मैले!
तिमीलाई दु:खी बनाई‚जित्याँ थि र कैले?

त्यही मायाले रुवायो‚पागलै बनायो
अझैं पनि निर्मोहीको‚यादैयादले सतायो!!
औंशी पनि पूर्णीमा झैं‚लाग्छ भन्थ्यौ पैले!
तिमीलाई दु:खी बनाई‚जित्याँ थि र कैले?

मुटूभित्र वाण हानी‚उनकै सिउँदो भर्यौ
दोबाटोमा भेट्दाखेरि‚नदेखे झैं गर्यौ!!
पहिरो गयो मुटूमा‚झनै सारो अैले!
तिमीलाई दु:खी बनाई‚जित्याँ थि र कैले?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *